Shopping Cart

Blog

String omvormers en mogelijke gevaren!

Op een centrale string omvormer worden meerdere zonnepanelen in één of meerdere lange strengen (strings) aan elkaar gekoppeld.

Ieder zonnepaneel levert een gelijkspanning van ongeveer 40 volt. Koppel je dus 16 zonnepanelen op één string aanéén, dan loopt er over de bekabeling een gelijkspanning van (16 x 40V =) 640V. De meeste zonnepanelen zijn getest op een maximale strengspanning van 1000V.

Bij het gebruik van string omvormers is het van essentieel belang dat alle zonnepanelen geaard worden. Helaas wordt dit uit bezuinigingsoogpunt, wegens tijdsdruk of simpelweg uit onwetendheid nog regelmatig vergeten, met alle gevolgen van dien.

De gevaren van hoge gelijkspanningen op het dak zijn enerzijds elektrocutie gevaar en anderzijds brandgevaar wegens het ontstaan van een vlamboog.

Brand en elektrocutie gevaar kunnen optreden door kortsluiting in goedkope zonnepanelen of door aanvreten van de bekabeling door bijvoorbeeld marterachtigen die dol zijn op visolie die gebruikt wordt in goedkope bekabeling.

In sommige landen is het gebruik van centrale string omvormers wegens deze risico’s verboden. In Nederland is de string omvormer nog steeds de meest gebruikte omvormer.

SolarEdge heeft de gevaren van string omvormers op een slimme manier weten te omzeilen en een uniek marketing concept ontwikkeld. Het SolarEdge concept maakt gebruikt van een SolarEdge string omvormer in combinatie met SolarEdge power optimizers. De SolarEdge power optimizer is een klein elektronisch kastje (geen micro omvormer!) dat per één of twee zonnepanelen wordt aangesloten. De power optimizers worden onderling door gekoppeld en aangesloten op de SolarEdge string omvormer. In het geval dat er een kortsluiting of gevaar optreedt, schakelt de spanning van de power optimizer binnen een fractie van een seconde terug naar 1V waardoor het gevaar van elektrocutie of brand gemeden wordt. Een mooie bijkomstigheid van het gebruik van power optimizers is de mogelijkheid de opbrengst per zonnepaneel te kunnen monitoren. Daarnaast zorgt een power optimizer ervoor dat het maximale rendement uit ieder zonnepaneel wordt gehaald. Bij de string omvormer kunnen zonnepanelen slechts per string worden gemonitord en zal schaduw of een defect aan één van de panelen in de string ervoor zorgen dat de gehele string minder vermogen levert.

Neem contact met ons op voor meer informatie over veilig gebruik van string omvormers of SolarEdge omvormers.