Shopping Cart

Blog – Duurzaam Connected

Zonnepaneel

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, ook wel PV-paneel genoemd, is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Het zonnepaneel produceert een gelijkspanning van ongeveer 40 Volt. Om de energie uit een zonnepaneel te kunnen gebruiken is een omvormer benodigd, die de gelijkstroom uit het zonnepaneel omzet in een 230V wisselstroom.

De zonnecellen in een zonnepaneel zijn lichtgevoelige cellen die bij toenemende lichtintensiteit energie gaan opwekken. Zonnepanelen leveren op een bewolkte dag ook stroom, echter zal de energieproductie op onbewolkte dagen groter zijn dan op bewolkte dagen.

Zonnepanelen bevatten in de praktijk 60 of 72 vierkante zonnecellen van elk 156 x 156mm die per zonnecel ongeveer 5W aan energie kunnen leveren. Zonnepanelen van 60 cellen bevatten 6 rijen van 10 zonnecellen en hebben een afmeting van ongeveer 1,6 x 1 m; zonnepanelen van 72 zonnecellen bevatten 6 rijen van 12 zonnecellen en heeft een afmeting van ongeveer 2 x 1m.

Zonnepanelen zijn, afhankelijk van de toegepaste zonnecellen, in te delen in drie hoofdcategorieën namelijk mono kristallijne, poly kristallijne en dunne film zonnepanelen.

Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector. De zonnecollector is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water of glycol.

ONDERWERP
Algemeen

Zonnepanelen kopen is niet eenvoudig.

25-mei, 2017 | Algemeen | marcel

Zonnepanelen kopen, of beter gezegd een zonne-energiesysteem kopen is niet eenvoudig. Een zonne-energiesysteem bestaat namelijk niet alleen uit zonnepanelen, maar uit onderstaande vijf hoofd onderdelen; deze bepalen de veiligheid en opbrengst van uw zonne-energiesysteem. En van ieder der onderdelen zijn ook weer een veelheid aan smaken beschikbaar.

  • zonnepanelen; de zonnepanelen pr...